pondělí 17. března 2014

Pro PR profesionály

Znalosti a dovednosti moderního odborníka PR

Většina požadovaných dovedností je v oboru v PR stejná jako ve většině ostatních komunikačních/kreativních profesích. Přesto je zvláště důležité, aby PR pracovníci uměli:
 1. Psát dobré a jasné texty.
 2. Správně komunikovat i ve velkém časovém stresu: dovednosti z více oborů.
 3. Myslet v obchodním duchu: hodnotit a pomáhat usnadňovat obchodní růst nebo ziskovost klienta.
 4. Schopnost naslouchat klientovi a umět získávat informace z jeho briefu.
 5. Dodržovat termíny plnění a zvládnout značnou odpovědnost.
 6. Vnímat internet a mít s ním zkušenosti a ovládat práci s počítačem.
 7. Mluvit více než jedním jazykem.
 8. Pracovat rád s lidmi a v týmu.
 9. Přemýšlet a tvořit.
Vhodně prezentovat své myšlenky.
 • 4P jsou přeměněna když:
  • Produkt (product) se stává spotřebitelem (consumer).
  • Cena (price) se stává nákladem (cost).
  • Místo (place) se stává výhodou (convenience).
  • Podpora (promotion) se stává komunikací (communication).
Zdroj: www.apra.cz